Close Menu

Između Istoka i Zapada, tradicije i inovacije: likovno-grafički ukrasi srpskoslovenskih ćirilskih knjiga (1494–1638)

06.05.2022 Miroslav Lazić

Galerija obuhvata elemente likovno-grafičke opreme (ilustracije, zastavice, inicijale...) ćirilskih knjiga objavljenih u periodu od 1494. do 1638. godine na srpskoj redakciji staroslovenskog jezika. Izuzev zbornika mešovitog sadržaja – versko-didaktičkih knjiga usmerenih ka širem krugu čitalaca – reč je o bogoslužbenim knjigama koje su prvenstveno bile namenjene crkvenoj upotrebi. Naročita pažnja biće posvećena ikonografskim osobenostima likovno-grafičkog ukrasa starih štampanih knjiga koje su se kretale između očuvanja rukopisne tradicije i prihvatanja savremenih renesansnih uticaja.

PRELISTAJTE GALERIJU

Zastavica i inicijal, Oktoih prvoglasnik, izdanje Đurđa Crnojevića, Cetinje, 1494, Narodna biblioteka Srbije, I 40, Uslovi korišćenja

Zastavica i inicijal, Psaltir s posledovanjem, izdanje Đurđa Crnojevića, Cetinje, 1494, Narodna biblioteka Srbije, I 41, Uslovi korišćenja

Inicijal, Psaltir s posledovanjem, izdanje Đurđa Crnojevića, Cetinje, 1494, Narodna biblioteka Srbije, I 41, Uslovi korišćenja

Zastavica i inicijal, Psaltir s posledovanjem, izdanje Đurđa Crnojevića, Cetinje, 1494, Narodna biblioteka Srbije, I 41, Uslovi korišćenja

Zastavica i inicijal, Psaltir s posledovanjem, izdanje Đurđa Crnojevića, Cetinje, 1494, Narodna biblioteka Srbije, I 41, Uslovi korišćenja

Sveta Petka, Molitvenik (Zbornik za putnike), izdanje Božidara Vukovića, Venecija, 1536, Narodna biblioteka Srbije, PKLS 66, Uslovi korišćenja

Zastavica, Psaltir s posledovanjem, izdanje Vićenca Vukovića, Venecija, 1546, Narodna biblioteka Srbije, I 15, Uslovi korišćenja

Zastavica i inicijal, Četvorojevanđelje, izdanje Trojana Gundulića, Beograd, 1552, Narodna biblioteka Srbije, I 22, Uslovi korišćenja

Imago Pietatis, Oktoih petoglasnik, izdanje Vićenca Vukovića, Venecija, oko 1560, Narodna biblioteka Srbije, I 5, Uslovi korišćenja 

Blagovesti, Molitvenik (Zbornik za putnike), izdanje Vićenca Vukovića, Venecija, 1560, Narodna biblioteka Srbije, I 3, Uslovi korišćenja

Arhanđeo Mihailo, Molitvenik (Zbornik za putnike), izdanje Vićenca Vukovića, Venecija, 1560, Narodna biblioteka Srbije, I 3, Uslovi korišćenja 

Sveti Jovan Krstitelj, Molitvenik (Zbornik za putnike), izdanje Vićenca Vukovića, Venecija, 1560, Narodna biblioteka Srbije, I 3, Uslovi korišćenja 

Sveti Nikola, Molitvenik (Zbornik za putnike), izdanje Vićenca Vukovića, Venecija, 1560, Narodna biblioteka Srbije, I 3, Uslovi korišćenja 

Sveta Trojica, Molitvenik (Zbornik za putnike), izdanje Vićenca Vukovića, Venecija, 1560, Narodna biblioteka Srbije, I 3, Uslovi korišćenja 

Veronikin ubrus, Molitvenik (Zbornik za putnike), izdanje Vićenca Vukovića, Venecija, Venice, 1560, Narodna biblioteka Srbije, I 3, Uslovi korišćenja 

Silazak Svetog Duha na apostole, Triod cvetni, izdanje Mrkšine crkve, Mrkšina crkva, 1566, Narodna biblioteka Srbije, I 46, Uslovi korišćenja

Sveti Sava i  Sveti Simeon, Zbornik, izdanje Jakova od Kamene Reke, Venecija, 1560, Narodna biblioteka Srbije, I 98, Uslovi korišćenja

Prorok Ilija, Zbirnik, izdanje Jakova od Kamene Reke, Venecija, 1560, Narodna biblioteka Srbije, I 98, Uslovi korišćenja 

Molitvenik (Trebnik), izdanje Jerolima Zagurovića, Venecija, 1570, Narodna biblioteka Srbije, I 21, Uslovi korišćenja 

Car David, Psaltir s posledovanjem, izdanje Bartolomea Đinamija, Venecija, 1638, Narodna biblioteka Srbije, I 28, Uslovi korišćenja

Top