Close Menu
Na ovim stranicama vodimo vas kroz digitalni galerijski prostor u kome izlažemo tematske odabire slikovnog sadržaja Digitalne NBS

Između Istoka i Zapada, tradicije i inovacije: likovno-grafički ukrasi srpskoslovenskih ćirilskih knjiga (1494–1638)

Miroslav Lazić 

Top