Галерије
Close Menu
На овим страницама водимо вас кроз дигитални галеријски простор у коме излажемо тематске одабире сликовног садржаја Дигиталне НБС

Ромско путовање

Маша Милорадовић 

Ромско путовање Представљамо фотографије које су пратиле научни рад српског етнолога и професора Београдског универзитета Тихомира Ђорђевића, који се у свом докторату Die Zigeuern in Serbien (Цигани у Србији) одбрањеном на Минхенском универзитету 1902. указао на четири правца досељавања Рома у Србију (из Турске, Румуније, Баната и Босне). 
Између Истока и Запада, традиције и иновације: ликовно-графички украси српскословенских ћирилских књига (1494–1638)
Галерија обухвата елементе ликовно-графичке опреме (илустрације, заставице, иницијале...) ћирилских књига објављених у периоду од 1494. до 1638. године на српској редакцији старословенског језика. Изузев зборника мешовитог садржаја – верско-дидактичких књига усмерених ка ширем кругу читалаца – реч је о богослужбеним књигама које су првенствено биле намењене црквеној употреби. Нарочита пажња биће посвећена иконографским особеностима ликовно-графичког украса старих штампаних књига које су се кретале између очувања рукописне традиције и прихватања савремених ренесансних утицаја.
Top